test
Виталий Черепанов
Видео от 4000 лв до 7000 лв
Фотосъемка полного дня от 15000  до 15000 
Видеосъемка полного дня от 20000  до 20000 
 
test
"Лови момент" Бурмистрова Л.Е
Видеосъемка свадьбы от 35000  до 60000 
Студийная видеосъемка от 4000 
Выездная видеосъемка от 4000 
 
test
Арман Нурмолдин
Свадьба от 70000  до 150000 
Видео отчет от 20000  до 100000 
Съемка рекламы от 20000  до 200000 
 
test
Анатолий Резвушкин
Фотосъемка свадьбы. за день. от 70000 лв до 150000 лв
Фотосъемка Love Story от 20000 лв до 30000 лв
Студийная фотосъемка. за час. от 15000 лв до 20000 лв
 
test
Виталий Черепанов
Свадебная фотосъемка от 50000 лв
Фотосъемка Love Story от 10000 лв
Фото от 4000  до 7000 
 
test
Арт Лёд Тина Тольна
Сундук для денег+3 бутылки во от 5000  до 100000 
Ледяной бар от 10000  до 20000 
Ледяная ваза для цветов от 5000  до 10000 
 
test
Мейрам Едильбаев
Фотосъемка свадьбы. за день. от 70000 лв до 80000 лв
Фотосъемка Love Story от 10000 лв до 25000 лв