test
Алмаз Зикирин
Почасовая съёмка 6000 лв
Love Story (2-3 часа съемки) 15000 лв
Свадьба от 40000 лв до 100000 лв
 
test
студия "Nika" Науман Андрей
Фотосъемка свадьбы от 20000  до 40000 
Студийная фотосъемка от 2000 
Фотосъемка Love Story от 4000  до 8000 
 
test
Ринат Хабибулин
Свадебная фотосъемка от 80000 лв
Фотосъемка Love Story от 25000 лв
Студийная фотосъемка от 15000 лв
 
test
Александр Гассман
Свадебная фотосъемка от 85000 лв
Фотосъемка Love Story от 25000 лв
Студийная фотосъемка от 10000 лв
 
test
Виталий Зыбин
Свадебная фотосъемка от 110000 лв
Фотосъемка Love Story от 30000 лв
Студийная фотосъемка от 15000 лв
 
test
Ксения Шалькина
Свадебная фотосъемка от 80000 лв
Фотосъемка Love Story от 25000 лв
Студийная фотосъемка от 15000 лв
 
test
Рамиль Гумеров
Свадебная фотосъемка от 50000 лв
Фотосъемка Love Story от 10000 лв
Студийная фотосъемка от 10000 лв
 
test
Михаил Литвиненко
Свадебная фотосъемка от 50000 лв
Фотосъемка Love Story от 15000 лв
Студийная фотосъемка от 10000 лв
 
test
Думан Касым
Свадебный пакет SILVER 1999 $
Свадебный пакет GOLD 3490 $
Свадебный пакет PLATINUM 4990 $
 
test
Виталий Черепанов
Свадебная фотосъемка от 50000 лв
Фотосъемка Love Story от 10000 лв
Фото от 4000  до 7000