test
Алмаз Зикирин
Почасовая съёмка от 6000 лв до 6000 лв
Love Story (2-3 часа съемки) от 15000 лв до 15000 лв
Свадьба от 40000 лв до 100000 лв
 
test
Думан Касым
Свадебный пакет SILVER от 1999 $ до 1999 $
Свадебный пакет GOLD от 3490 $ до 3490 $
Свадебный пакет PLATINUM от 4990 $ до 4990 $
 
test
Виталий Черепанов
Фото от 4000  до 7000 
 
test
Виталий Плотников
Фотосъёмка свадьбы от 50000 лв до 150000 лв
Love story от 15000 лв до 45000 лв
Индивидуальные фотосессии от 7000 лв до 20000 лв