test
Petro Power
Break Dance Show от 5000 лв до 10000 лв
 
test
Бопежан Ташкеева
Исполнение песен. от 15000 лв
 
test
Шоу-балет ЭКСПРОМТ
Танцы от 3000 
 
test
Шоу балет "VEGAS
Танец от 7500 лв до 14000 лв
 
test
Анна Дмитриева
Живое выступление от 25000 лв
Видео-ролик песком от 10000 лв
Видео-портрет песком от 15000 лв
 
test
Алмаз Зикирин
Изготовление слайд-шоу (до 100 от 5000 лв до 5000 лв
Аренда проектора с фоном (30 м от 5000 лв до 5000 лв
Транспортировка от 1000 лв до 1000 лв